logo

Cung cấp hệ thống giải pháp thiết bị nhập khẩu xử lý nước thải theo quy trình công nghệ hiện đại nhất tiết kiệm chi phí đầu tư20
APR
2017

Tài liệu kỹ thuật xử lý nước cấp đã chọn lọc

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp – Trịnh Xuân Lai  Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp của Trịnh Xuân Lai cung cấp cho người đọc kiến thức về các công trình xử lý nước cấp, các nguồn nước cấp cho sinh hoạt. Nội dung của cuốn sách bao gồm các chương: Chương 1: Chất lượng
Continue Reading →