logo

Cung cấp hệ thống giải pháp thiết bị nhập khẩu xử lý nước thải theo quy trình công nghệ hiện đại nhất tiết kiệm chi phí đầu tư20
APR
2017

Tài liệu kỹ thuật xử lý nước thải nên đọc đã chọn lọc

Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1.1. Phân loại nước thải 1.1.1. Nước thải sinh hoạt 1.1.2. Nước thải công nghiệp (nước thải sản xuất) 1.1.3. Nước thải là nước mưa 1.2. Thành phần tính chất của nước thải và các dạnh nhiễm
Continue Reading →