logo

Cung cấp hệ thống giải pháp thiết bị nhập khẩu xử lý nước thải theo quy trình công nghệ hiện đại nhất tiết kiệm chi phí đầu tư20
APR
2017

Tài liệu tiếng anh chuyên nghành môi trường

Tài liệu tiếng anh chuyên nghành môi trường xử lý nước thải đã chọn lọc Waste water treatment is the process of removing pollutants from waste water such as household, commercial and institutional wastewater. It includes physical, chemical, and biological processes to remove pollutant
Continue Reading →