logo

Cung cấp hệ thống giải pháp thiết bị nhập khẩu xử lý nước thải theo quy trình công nghệ hiện đại nhất tiết kiệm chi phí đầu tư24
APR
2017

Hệ thống công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặt

Hệ thống công nghệ xử lý nước cấp sinh hoạt : Nước cấp là nước sau khi được xử lý tại cở sở xử lý nước đi qua các trạm cung cấp nước và từ các trạm này nước sẽ được cung cấp cho người tiêu dùng. Có nhiều nguyên nhân nước cấp bị nhiễm Fe nhưng nguyên nhân chủ yếu là do trong nước ngầm
Continue Reading →