logo

Cung cấp hệ thống giải pháp thiết bị nhập khẩu xử lý nước thải theo quy trình công nghệ hiện đại nhất tiết kiệm chi phí đầu tư24
APR
2017

Hệ thống công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặt

Hệ thống công nghệ xử lý nước cấp sinh hoạt : Nước cấp là nước sau khi được xử lý tại cở sở xử lý nước đi qua các trạm cung cấp nước và từ các trạm này nước sẽ được cung cấp cho người tiêu dùng. Có nhiều nguyên nhân nước cấp bị nhiễm Fe nhưng nguyên nhân chủ yếu là do trong nước ngầm
Continue Reading →
20
APR
2017

Tài liệu kỹ thuật xử lý nước cấp đã chọn lọc

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp – Trịnh Xuân Lai  Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp của Trịnh Xuân Lai cung cấp cho người đọc kiến thức về các công trình xử lý nước cấp, các nguồn nước cấp cho sinh hoạt. Nội dung của cuốn sách bao gồm các chương: Chương 1: Chất lượng
Continue Reading →